Údaje o škole    Žákovské knížky on-line    Termíny prázdnin    Jídelníček     Kontakty

>>>  SCHRÁNKA DŮVĚRY  <<<

Archiv minulých školních roků:
2014/2015  -  2013/2014  -  2012/2013  -  2011/2012  -  2010/2011  -  2009/2010  -  2008/2009 

4/2/2016 - ČeV (administrátor)

6.4.2016

Podívejte se na několik fotografií z poznávací exkurze našich nejstarších žáků do koncentračního tábora Osvětim (Auschwitz) a přilehlého vyhlazovacího tábora Březinka (Birkenau). Myslím, že i na ty nejotrlejší z nás dolehla tíseň místa nejstrašnější události v dějinách lidstva. Kdo jste zde byli anebo Vám nejsou neznámé pojmy jako Sonderkommando, Cyklon B, selekce, Judenrampe, Arbeit macht frei a další, tak nám jistě dáte za pravdu.

Osvětim
5.4.2016

V dubnu a květnu 2016  bude v naší školní družině probíhat projekt „Babička a dědeček do školní družiny“.

Nechali jsme se inspirovat myšlenkou celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“ (www.celeceskoctedetem.czkonkrétně projektem:„Babička a dědeček do školky (http://celeceskoctedetem.cz/nase-aktivity/babicka-a-dedecek-do-skolky).

Projektu se zúčastní  děti,   které navštěvují školní družinu při ZŠ Modřice a senioři z Pasivního domu seniorů v Modřicích.  V našem případě to budou tři babičky z Pasivního  domu seniorů v Modřicích.

Projekt bude probíhat v prostorách tříd školní družiny na ZŠ Komenského. Zapojí se 1.oddělení (vychovatelka Valérie Štoksová) a 5. oddělení (vychovatelka Jitka Kafková).          

Myšlenkou projektu je podporovat v dětech vztah ke čtení a zároveň propojit nejmladší generaci se starší.               

Cílem projektu je přivést děti blíže ke knihám a předčítání (může být inspirací k realizování domácího předčítání dětem).     

TERMÍNY PŘEDČÍTÁNÍ                                                             

Duben:   pátek 15.dubna  a pátek 29. dubna                                                    

Květen:  pátek 6. května  a pátek 13. května        

 

Celé Česko čte dětem o. p. s.

"Realizujeme v rámci celostátní kampaně Celé Česko čte dětem".


V dubnu a květnu  2016 bude v 1.oddělení (vychovatelka Štoksová) a v 5.oddělení (vychovatelka Kafková) probíhat projekt „Babička a dědeček do  školní  družiny“.                                             

Nechali jsme se inspirovat myšlenkou  celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“ (www.celeceskoctedetem.cz) konkrétně projektem: „Babička a dědeček do školky“. Projektu se zúčastní   děti,   které navštěvují školní družinu při ZŠ Modřice a senioři z Pasivního domu seniorů v Modřicích.  V našem případě to budou tři babičky z Pasivního  domu seniorů v Modřicích.

 

 

PROJEKT BUDE PROBÍHAT                                                       

- prostorách tříd školní družiny na ZŠ Komenského, v čase 14.00-15.00hod.

 

                 

TERMÍNY PŘEDČÍTÁNÍ                                                             

Duben:   pátek 15.dubna  a pátek 29. dubna                                                     

Květen:  pátek 6. května   a pátek 13. května                               

 

 

UKONČENÍ PROJEKTU                                                           

Čtvrtek  19.května od 14.00-15.00hod.

 

 

MYŠLENKA A CÍL PROJEKTU                                                   

Myšlenkou projektu je podporovat v dětech vztah ke                 

čtení a zároveň propojit nejmladší generaci se starší.               

 

Cílem projektu je přivést děti blíže ke knihám a předčítání (může být inspirací k realizování                

předčítání dětem).                                             

 

 

21.3.2016

Dnes jsme se se svými spolužáky ze 4. ročníků zúčastnili bruslení v DRFG Areně (dříve hala Rondo). Nejprve jsme si krátce zabruslili a pak na nás čekali trenéři Komety, aby nám ukázali základní dovednosti na bruslích, které si každý vyzkoušel. Na ledě jsme strávili celou hodinu. Po skončení bruslení jsme měli prohlídku zázemí celé haly. Podívali jsme se do kabiny domácích, ale i do VIP zóny, prošli jsme si celý stadion a byl to pro nás velký zážitek. Bohužel jsme už neviděli trénink A týmu, protože po vypadnutí v předkole play off již ukončili sezonu.

Bruslení v DRFG Arena
15.2.2016

V pondělí 15.února navštívili školní družinu senioři z Pasivního domu seniorů v Modřicích. Společně s dětmi si prohléhli naši školu. Proběhla menší beseda, při které jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Návštěva seniorů v družině
8.2.2016

V pondělí 8. února měli žáci sedmé, osmé a deváté třídy vzácnou příležitost besedovat s poslancem Parlamentu ČR, panem Mgr. Jiřím Miholou, Ph.D. Dotazy žáků byly velice rozmanité, ale pochopitelně nejvíce otázek souviselo s každodenní prací poslance. Došlo ale i na otázky týkající se původní (v omezeném rozsahu však stále aktuální) profese pana poslance, a to vyučování na Masarykově univerzitě. Mnohé nepřekvapí, že stejně jako celou společnost, tak i naše žáky zajímaly otázky týkající se migrace uprchlíků do Evropy.

Děkujeme panu poslanci, že si našel ve svém nabitém programu čas a dokázal nám, že i politici jsou lidé z masa a kostí a mohou být zábavnými a zajímavými řečníky. Poděkování patří také panu starostovi Šiškovi a paní místostarostce Chybíkové za umožnění konat besedu v sále na městském úřadě.

Beseda s panem poslancem Jiřím Miholou
9.2.2016

Cestu ke zdravým zoubkům nám dnes ve třídě ukázala Mánička s Hurvínkem. Hurvínkovi se kýval zub, nechtěl jít ani do školy, ani k zubnímu lékaři a myslel si, že je nemocný. Ale Mánička mu vysvětlila, že mléčné zuby dětem vypadají a vyrostou nové a naučila nás, jak o zoubky pečovat, aby nám byly k radosti a ne starosti. Potřebujeme správný měkký kartáček, zubní pastu a také přesýpací hodiny, které nám budou v koupelně odměřovat čas, po který budeme čistit každý zub zvlášť. To vše jsme našli v dárkové taštičce, kterou si každý z nás nesl domů. Samozřejmě, že jsme museli v pracovních listech dokázat, že o zuby umíme správně pečovat, a že cesta ke zdravým zubům vede také přes zdravou stravu. Od dnešního dne si prvňáčci budou jistě čistit zuby pečlivě a s radostí.

Veselé zoubky

Milí žáci, vážení rodiče,

od dnešního dne, 4. 2. 2016, je v provozu školní schránka důvěry online.
Do schránky důvěry má přístup pouze výchovný poradce (M. Žáková). Odpoví na vaše vzkazy jak nejrychleji je to možné. Vše je samozřejmě přísně důvěrné.

 

Někdy ať děláme, co děláme, dostáváme se do situace, se kterou si nevíme rady. Nebo se může stát, že člověk šlápne "vedle", provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Schránka důvěry je tu pro každého, kdo:

  • má konflikty se spolužáky a chtěl by je vyřešit
  • má pocit, že mu někdo ubližuje, a neví, co s tím
  • má pocit, že je ubližováno někomu jinému
  • potřebuje pomoc nebo poradit v nějakém jiném školním problému, který ho trápí
  • chce se svěřit s nějakou jinou důvěrnou osobní věcí, která ho znepokojuje
  • má dobrý nápad a chce ho nějakým způsobem realizovat

Vítáme postřehy či připomínky, které mohou přispět ke zlepšení atmosféry ve třídách.

Schránku důvěry mohou využít i rodiče žáků.

M. Žáková, výchovný poradce školy