Údaje o škole    Žákovské knížky on-line    Termíny prázdnin    Jídelníček     Kontakty

>>>  SCHRÁNKA DŮVĚRY  <<<

Archiv ^ minulých školních roků:
2015/2016  -  2014/2015  -  2013/2014  -  2012/2013  -  2011/2012  -  2010/2011  -  2009/2010  -  2008/2009 

14/8/2016 - ČeV (administrátor)

akce školy
31.10.2016 11:00 - 14:00

Milí strávníci!

Na poslední říjnový den jsme pro vás v jídelně naplánovali ve spolupráci s firmou Dr.Oetker akci „Vaření s kuchařem“.

Šéfkuchař uvedené firmy v pondělí 31.10. přijede a spolu s našimi kuchařkami vám připraví a následně u okénka vydá toto menu:

 

Polévka: Minestrone

Hlavní chod:  Karbanátky Pepka námořníka s peperonátou, vařené brambory

Moučník:  Perník s citrónovou polevou

 

Zkusili jsme pokrm nový, který ještě neznáte a těšíme se, jak vám bude chutnat! J

11.10.2016

Dne 11.10. k nám zavítali z Červeného kříže Brno. Záchranáři nás nejprve teoreticky seznámili se zásadami první pomoci, potom jsme si v tělocvičně mohli i něco vyzkoušet. Prakticky jsme si vyzkoušeli resuscitaci na umělém panákovi, kterému se říká Anča, dále jsme si zkusili zajistit místo automobilové nehody a pomoc raněným. Ukázali jsme si, jak vypadá stabilizovaná poloha. Nejzajímavěším stanovištem bylo tepenné krvácení, kde byla namaskovaná paní asistenka Povolná. Ve dvojicích jsme museli krvacení zastavit a zavolat pomoc. Důležitá však byla i spolupráce a komunikace s raněným. Program se nám velmi líbil a odnesli jsme si z něho mnoho zajímavých informací.

První pomoc
18.10.2016

V úterý 18. října jsme měli možnost shlédnout vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni s názvem Obrazy z války třicetileté. Herci a zároveň šermíři nám zábavnou formou ukázali nejdůležitější okamžiky třicetileté války a seznámili nás s kontroverzní osobou Albrechta z Valdštejna. Spolu s dobrovolníky z řad páťáků představujících pikenýry, mušketýry a jezdectvo nám ukázali způsob vedení boje v této době a nakonec i nelehký úděl řadových vojáků této hrozné války. 

Obrazy z války třicetileté
12.10.2016

Na výukový program o prevenci dětských úrazů jsme se vypravili na místo nejpovolanější, do  Dětské nemocnice v Brně .Měli jsme možnost se seznámit s dětskými úrazy a jejich prevencí nejenom teoreticky, ale navštívili jsme i oddělení, kde jsme si mohli popovídat s dětskými pacienty. Podívali jsme se i do sádrovny, kde vybraným dětem sestřičky vyrobily parádní sádru.Kdyby bylo nutné mít ji doopravdy na zlomené ruce, už by to nebylo tak zábavné. Odcházeli jsme plni dojmů a snad si budeme pamatovat ,jak se správně chovat, abychom nemuseli navštívit nemocnici znovu, tentokrát jako pacienti.Naše velké poděkování patří panu doktorovi a sestřičkám, kteří se nám opravdu hodně věnovali.

III.A-výukový program Dětské úrazy

Vážení rodiče a žáci,

v sekci ŠPP (Školní poradenské pracoviště) / Výchovný poradce jsem aktualizovala termíny přijímacího řízení pro letošní školní rok.

Informace k přijímacímu řízení poskytnu i osobně na schůzkách rodičů s výchovným poradcem.
Pro rodiče žáků 9. třídy se schůzka uskuteční ve čtvrtek 29. 9. 2016 v 17.00 hod - rodiče již byli informovaní. Pozor - došlo ke změně termínu pro odevzdání přihlášky na střední školu, nový termín je 1. 3. 2017.

Pro rodiče žáků 5. tříd se schůzka uskuteční ve čtvrtek 10. 11. 2016 v 16.30 hod - rodičům rozešlu e-mail s touto informací.


Pro rodiče žáků 7. třídy se schůzka uskuteční ve čtvrtek 10. 11. 2016 v rámci třídních schůzek - rodičům rozešlu e-mail s touto informací.

Věřím, že nástrahami přijímacího řízení společně úspěšně projdeme (tak jako každý rok).

Martina Žáková, výchovný poradce školy

Plánované kroužky od října

Plánované kroužky od října školní rok 2016/2017

Kroužek

Kdo povede

Den

Cena

Doba

Pro koho určen

Kroužky, které povedou učitelé naší školy:

Keramický kroužek

Marcela Galetová

Po

1450,-

13:30– 15:00

 0.-1.roč.

Keramický kroužek

Marcela Galetová

Út

1450,-

13:30– 15:00

 0.-5.roč.

           

Angličtina

 Kateřina Žáková

St

850,-

14:00- 14:45

 0.,1.-2. roč.

           

Keramický kroužek

Eliška Novotná

Út

1450,-

13:30– 15:00

 2.- 4.roč.

Florbal

Lukáš Adamec

1400,-

13:30– 15:00

  2.-5.roč.

Vaření

Lucie Škovron

St

1400,-

13:30– 15:00

 2.-5. roč.

 

Kroužky, které jsou v nabídce, povedou lektoři z organizace Kroužky Brno:

 

Angličtina

Bienvenu Andre

Po

1000,-

14:30- 15:15 rodilý mluvčí

  3. -5. roč.

Vědecké pokusy

Tereza Kunrtová

Út

1400,-

14:00- 15:00

 1.– 5. roč.

Elektrotechnický kroužek

Pert Škovron

St

1400,-

14:00- 15:00

 1.–5. roč.

Bojové sporty a sebeobrana

Lukáš Pavelka

St

950,-

14:00- 14:45

  2.– 5. roč.

Přihlašujte se na termín (čas), který je určený pro Vaše dítě (dle třídy)!!!

Od 1. září mohou rodiče přihlašovat děti on-line na adrese www.krouzky.cz. (přes Přihlášku - Online přihláška)

Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu 8 dětí. Pokud bude kapacita překročena, kroužek obsadí děti, které byly dříve přihlášeny. Při větším zájmu o kroužek, budou děti rozděleny dle věku. Uvedené kroužky jsou pouze pro žáky studující na ZŠ Modřice.

Přesné časy, datum 1. lekce a jméno lektora bude poslední týden v září vyvěšeno na internetových stránkách školy a na www.krouzky.cz.V případě jakýchkoliv dotazů, námětů či přání kontaktujte Kroužky Brno:

email:  brno@krouzky.cz nebo tel:776 456 497

Prosíme rodiče, aby při přihlašování respektovali, pro kterou třídu je kroužek určen. Děkujeme


Dále se můžou děti hlásit do zájmových kroužků, které již nepatří pod Kroužky Brno. 

Rytmik - FOTO-KROUŽEK středa 14:00-15:00h přihláčky do 2.10. brno@rytmik-krouzky.cz, Ing.Pavla Přikrylová, tel: 732 151 235. Kroužek bude otevžen při počtu 10 zájemců. Lektor Kučeříková Jana tel:605 532 476

Taneční kroužek X-trim http://www.x-trim.cz/index.php

Atletický kroužek - POHYB HROU - pondělí, úterý 15 - 16hod. Veronika Matochová matochova@zsmodrice.org

Judo http://www.judomirek.net/ -úterý 13 - 14hod., pátek 13 -15hod., info. schůzka 20.9.od 13-14h cvičebna ZŠ Komenského

Folklorní kroužek www-folklorni-krouzek-modrice.cz

Kroužky na ZUŠ http://www.zusmore.cz/

Zpěváček úterý 15-16hod. p.vychovatelka Jitka Kafková kafkova@zsmodrice.org, zahájení se posouvá na neurčito

Hra na zobcovou flétnu středa 14:30-15:30hod. p. vychovatelka Jitka kafková, kafkova@zsmodrice.org, zahájení se posouvá na neurčito

Skatu Modřice modrice@skaut.cz, p. Veronika Morongová, www.quercus.estranky.cz

Plavání pro 0. a 1. ročníky s Centrem Hastrmánci Modřice středa 13:20-14:10hod.doprovod zajištěn, návrat do 15hod. Mobil: 773 998 222, e-mail: info@hastrmanci.cz

Milí žáci, vážení rodiče,

od dnešního dne, 4. 2. 2016, je v provozu školní schránka důvěry online.
Do schránky důvěry má přístup pouze výchovný poradce (M. Žáková). Odpoví na vaše vzkazy jak nejrychleji je to možné. Vše je samozřejmě přísně důvěrné.

 

Někdy ať děláme, co děláme, dostáváme se do situace, se kterou si nevíme rady. Nebo se může stát, že člověk šlápne "vedle", provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Schránka důvěry je tu pro každého, kdo:

  • má konflikty se spolužáky a chtěl by je vyřešit
  • má pocit, že mu někdo ubližuje, a neví, co s tím
  • má pocit, že je ubližováno někomu jinému
  • potřebuje pomoc nebo poradit v nějakém jiném školním problému, který ho trápí
  • chce se svěřit s nějakou jinou důvěrnou osobní věcí, která ho znepokojuje
  • má dobrý nápad a chce ho nějakým způsobem realizovat

Vítáme postřehy či připomínky, které mohou přispět ke zlepšení atmosféry ve třídách.

Schránku důvěry mohou využít i rodiče žáků.

M. Žáková, výchovný poradce školy