Údaje o škole    Žákovské knížky on-line    Termíny prázdnin    Jídelníček     Kontakty

>>>  SCHRÁNKA DŮVĚRY  <<<

Archiv ^ minulých školních roků:
2015/2016  -  2014/2015  -  2013/2014  -  2012/2013  -  2011/2012  -  2010/2011  -  2009/2010  -  2008/2009 

14/8/2016 - ČeV (administrátor)

Vážení rodiče a žáci,

v sekci ŠPP (Školní poradenské pracoviště) / Výchovný poradce jsem aktualizovala termíny přijímacího řízení pro letošní školní rok.

Informace k přijímacímu řízení poskytnu i osobně na schůzkách rodičů s výchovným poradcem.
Pro rodiče žáků 9. třídy se schůzka uskuteční ve čtvrtek 29. 9. 2016 v 17.00 hod - rodiče již byli informovaní.
Pro rodiče žáků 5. tříd se schůzka uskuteční v listopadu před třídními schůzkami - termín včas upřesním a rodiče budu včas informovat.
Pro rodiče žáků 7. třídy se schůzka uskuteční v listopadu v rámci třídních schůzek - termín včas upřesním a rodiče budu včas informovat.

Věřím, že nástrahami přijímacího řízení společně úspěšně projdeme (tak jako každý rok).

Martina Žáková, výchovný poradce školy

Plánované kroužky od října

Plánované kroužky od října školní rok 2016/2017

Kroužek

Kdo povede

Den

Cena

Doba

Pro koho určen

Kroužky, které povedou učitelé naší školy:

Keramický kroužek

Marcela Galetová

Po

1450,-

13:30– 15:00

 0.-1.roč.

Keramický kroužek

Marcela Galetová

Út

1450,-

13:30– 15:00

 0.-5.roč.

           

Angličtina

 Kateřina Žáková

St

850,-

14:00- 14:45

 0.,1.-2. roč.

           

Keramický kroužek

Eliška Novotná

Út

1450,-

13:30– 15:00

 2.- 4.roč.

Florbal

Lukáš Adamec

1400,-

13:30– 15:00

  2.-5.roč.

Vaření

Lucie Škovron

St

1400,-

13:30– 15:00

 2.-5. roč.

 

Kroužky, které jsou v nabídce, povedou lektoři z organizace Kroužky Brno:

 

Angličtina

 

Po

1000,-

14:00- 14:45 rodilý mluvčí

  3. -5. roč.

Vědecké pokusy

Tereza Kunrtová

Út

1400,-

14:00- 15:00

 1.– 5. roč.

Elektrotechnický kroužek

 

St

1400,-

14:00- 15:00

 1.–5. roč.

Bojové sporty a sebeobrana

Lukáš Pavelka

St

950,-

14:00- 14:45

  2.– 5. roč.

Přihlašujte se na termín (čas), který je určený pro Vaše dítě (dle třídy)!!!

Od 1. září mohou rodiče přihlašovat děti on-line na adrese www.krouzky.cz. (přes Přihlášku - Online přihláška)

Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu 8 dětí. Pokud bude kapacita překročena, kroužek obsadí děti, které byly dříve přihlášeny. Při větším zájmu o kroužek, budou děti rozděleny dle věku. Uvedené kroužky jsou pouze pro žáky studující na ZŠ Modřice.

Přesné časy, datum 1. lekce a jméno lektora bude poslední týden v září vyvěšeno na internetových stránkách školy a na www.krouzky.cz.V případě jakýchkoliv dotazů, námětů či přání kontaktujte Kroužky Brno:

email:  brno@krouzky.cz nebo tel:776 456 497

Prosíme rodiče, aby při přihlašování respektovali, pro kterou třídu je kroužek určen. Děkujeme


Dále se můžou děti hlásit do zájmových kroužků, které již nepatří pod Kroužky Brno. 

Taneční kroužek X-trim http://www.x-trim.cz/index.php

Atletický kroužek - POHYB HROU - pondělí, úterý 15 - 16hod. Veronika Matochová matochova@zsmodrice.org

Judo http://www.judomirek.net/ -úterý 13 - 14hod., pátek 13 -15hod., info. schůzka 20.9.od 13-14h cvičebna ZŠ Komenského

Folklorní kroužek www-folklorni-krouzek-modrice.cz

Kroužky na ZUŠ http://www.zusmore.cz/

Zpěváček úterý 15-16hod. p.vychovatelka Jitka Kafková kafkova@zsmodrice.org, zahájení se posouvá na neurčito

Hra na zobcovou flétnu středa 14:30-15:30hod. p. vychovatelka Jitka kafková, kafkova@zsmodrice.org, zahájení se posouvá na neurčito

Skatu Modřice modrice@skaut.cz, p. Veronika Morongová, www.quercus.estranky.cz

Plavání pro 0. a 1. ročníky s Centrem Hastrmánci Modřice středa 13:20-14:10hod.doprovod zajištěn, návrat do 15hod. Mobil: 773 998 222, e-mail: info@hastrmanci.cz

Milí žáci, vážení rodiče,

od dnešního dne, 4. 2. 2016, je v provozu školní schránka důvěry online.
Do schránky důvěry má přístup pouze výchovný poradce (M. Žáková). Odpoví na vaše vzkazy jak nejrychleji je to možné. Vše je samozřejmě přísně důvěrné.

 

Někdy ať děláme, co děláme, dostáváme se do situace, se kterou si nevíme rady. Nebo se může stát, že člověk šlápne "vedle", provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Schránka důvěry je tu pro každého, kdo:

  • má konflikty se spolužáky a chtěl by je vyřešit
  • má pocit, že mu někdo ubližuje, a neví, co s tím
  • má pocit, že je ubližováno někomu jinému
  • potřebuje pomoc nebo poradit v nějakém jiném školním problému, který ho trápí
  • chce se svěřit s nějakou jinou důvěrnou osobní věcí, která ho znepokojuje
  • má dobrý nápad a chce ho nějakým způsobem realizovat

Vítáme postřehy či připomínky, které mohou přispět ke zlepšení atmosféry ve třídách.

Schránku důvěry mohou využít i rodiče žáků.

M. Žáková, výchovný poradce školy